Instalacje gazowe

solidne i bezpieczne rozwiązania

Gaz w domu i firmie

Instalacja gazu w domach i budynkach użytecznych to zazwyczaj instalacja wykonywana na potrzeby grzewcze budynku oraz cele socjalno-bytowe takich jak przygotowanie posiłków, lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Ogrzewanie gazem to przede wszystkim komfort oraz bezobsługowe użytkowanie, które idzie w parze z dbałością o środowisko naturalne. Wiele osób jednak obawia się instalacji gazowej w domu, co nie do końca jest obawą uzasadnioną. Prawidłowo wykonana instalacja gazowa, oraz właściwa jej eksploatacja gwarantuje stu procentowe bezpieczeństwo.

Co dobrze wiedzieć przed wyborem instalacji grzewczej oraz jak nie dać się zaskoczyć wymaganiom – oto kilka rad.

Bezpieczne instalacje

Rodzaje instalacji gazowej

Gaz należy do grupy konwencjonalnych, naturalnych zasobów energetycznych. Spotyka się z  dużą popularnością wśród właścicieli budynków.
Gazowa instalacja może mieć dwie formy wynikające z postaci dostarczanego gazu, obie formy różnią się nieco od siebie sposobem wykonania i koniecznością spełnienia pewnych wymagań. Wyróżniamy :

 • gaz płynny– który magazynuje się w zbiorniku umieszczonym na zewnątrz budynku. Gaz płynny jest stosunkowo drogim paliwem. Nie mniej w zależności od rejonu polski, regionalnych uwarunkowań oraz indywidualnych potrzeb stosowanie gazu płynnego jest spotykane. Możliwe jest także wykonanie instalacji gazu płynnego, gdzie magazynem gazu będą przenośne butle 11 Kg (które mogą pozostawać wewnątrz budynku) lub butle o masie  33 kg, które montuje się na zewnątrz budynku w przygotowanym do tego miejscu.
 • gaz ziemny– ten gaz a więc paliwo do ogrzewania jest najbardziej optymalnym sposobem na uzyskanie czystej i stosunkowo taniej energii. Pobór gazu ziemnego jest możliwy tylko w przypadku, jeśli w pobliżu budynku przebiega sieć gazowa i istnieje techniczna możliwość wykonania przyłącza. Takie możliwości, przyłączenia się do czynnej sieci gazowej, określa miejscowy zakład gazowniczy. Stosowne wnioski o określenie warunków przyłączenia należy złożyć w najbliższym biurze spółki gazowniczej

Jak zbudowana jest instalacja ?

Instalacja gazowa wewnętrzna stanowi układ przewodów i urządzeń prowadzonych zwykle wewnątrz budynku, ale zdarza się także, że część instalacji przebiega po zewnętrznej stronie elewacji budynku. Instalacja  składa się z następujących  elementów:

 • przyłącza poprowadzonego od gazociągu
 • kurka głównego
 • dopływu rozdzielczego
 • szafki gazowej z gazomierzem
 • pionu
 • przewodów użytkowych, skierowanych do urządzeń gazowych

Za miejsce początkowe instalacji uznaje się połączenie z głównym kurkiem, który służy do odcinania tej instalacji od przyłącza. Natomiast zakończenie instalacji stanowią konkretne urządzenia gazowe.

Jeśli odległość pomiędzy szafką gazową zlokalizowanej na granicy działki a budynkiem mieszkalnym przekracza 10mb, konieczne jest zastosowanie dodatkowego zaworu odcinającego zamontowanego w szafce na ścianie budynku.

Przykładowe domowe odbiorniki gazu

 • kocioł gazowy (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej)
 • podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
 • kuchnia gazowa
 • kominek gazowy

Formalności konieczne do spełnienia

Wykonanie instalacji gazowej- wymagania

W celu przyłączenia instalacji gazu do budynku koniecznym jest spełnienie wymagań formalnych. Instalacje gazowe są jedyną instalacją w domu, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie jeśli mamy do czynienia z rozbudową lub istotną modernizacją istniejącej instalacji również konieczna będzie formalna przeprawa.

Mimo, że procedura ta nie jest skomplikowanie trudna warto zlecić jej przeprowadzenie w całości tak by stosownymi wnioskami, formularzami, rysunkami zajęła się osoba do tego przygotowana.

Cała procedura składa się z następujących elementów:

 • Wniosek do zakładu gazowniczego o określenie warunków przyłączenia z późniejszą umową na dostawę gazu.
 • Wykonanie projektu technicznego
 • Uzyskanie opinii kominiarskiej
 • Uzyskanie oświadczeń współwłaścicieli nieruchomości ( jeśli tacy występują)
 • Złożenie kompletu dokumentów w starostwie powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Po uzyskaniu pozwolenia zgłoszenie do nadzoru budowlanego inf. o terminie rozpoczęcia prac.
 • Po zakończeniu prac zawarcie umowy z zakładem gazowniczym o dostawę gazu
 • Zgłoszenie do nadzoru budowlanego o zakończeniu prac.

Klientom oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procedury. Współpracujemy z projektantami, którzy przygotowują projekty techniczne oraz inne niezbędne dokumenty.

Potrzebujesz doradztwa lub wyceny ? Skontaktuj się

Odbiór Instalacji

Poprawnie wykonana instalacja jest bezpieczna dla użytkowników. Wśród podstawowych zasad bezpieczeństwa jest np. zabezpieczenie przewodów przed korozją i innymi czynnikami mogącymi wpływać na uszkodzenia powłok zewnętrznych. Staranne, szczelne wykonanie połączeń przewodów, kształtek i armatury. Osobnym bardzo ważnym elementem wchodzącym w skład instalacji jest sprawna wentylacja grawitacyjna budynku.

Instalacje gazu podlegają czynnością odbiorowym, które polegają na; 

 • sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z założeniami projektowymi, w tym protokoły kominiarskie dotyczące kanałów wentylacyjnych i spalinowych
 • kontroli jakości wykonanych prac instalacyjnych oraz atestów użytych materiałów
 • próbie szczelności poszczególnych elementów instalacji

Odbiór kończy się podpisaniem umowy z dostawcą gazu umożliwiającą użytkowanie instalacji. A także jest podstawa do zakończenia procesu budowlanego. W trakcie korzystania z instalacji gazowej należy zadbać o coroczną okresową kontrolę. Obowiązek ten nakłada na nas Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – art. 62 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.).  Kontroli podlega stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

 

Zapraszamy do kontaktu Kliknij tutaj