Odbudowa kotłowni

Odbudowa kotłowni po umyślnym podpaleniu.(Eco-Tech sfinansowało materiał i robociznę) osoba starsza.